medycyna pracy

Czym jest Medycyna pracy?

Medycyna pracy w Warszawie wydaje orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność (potencjalnego) pracownika do wykonywania danego zawodu. To inaczej jego świadectwo zdrowia. Zgodnie z Kodeksem Pracy, nie wolno dopuścić pracownika do tego, aby wykonywał zawodowe obowiązki, jeśli nie dostarczy on aktualnych badań lekarskich.

Medycyna pracy – czym jest?

Medycyna pracy (Warszawa) to miejsce, w którym wykonuje się badania, spośród których wyróżnia się: wstępne, okresowe i kontrolne. Badania do pracy musi wykonać każdy, kto będzie lub już jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo na czas określony, albo nieokreślony. Ponadto, zarówno uczniowie, jak i studenci również są kierowani na badania medycyny pracy wtedy, kiedy w wybranym przez nich zawodzie występują przykładowo zbyt uciążliwe dla zdrowia czynniki.

Celem przeprowadzanych badań do pracy jest zweryfikowanie obecnego stanu zdrowia pracownika, jednakże ich przebieg zależy przede wszystkim od zajmowanego stanowiska, a także charakteru pracy badania. To lekarz medycyny pracy decyduje, które badania powinien wykonać dany pracownik.

Pracodawca musi dać skierowanie pracownikowi na badania do pracy w Warszawie, jak i w całej Polsce w dwóch egzemplarzach. Wszystkie tego typu dokumenty muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującym wzorem według przepisu polskiego prawa. Skierowanie na badania do pracy jest ważne 3 miesiące, jednakże zaleca się, aby w możliwie szybkim terminie zrealizować je.

medycyna pracy Warszawa

Badania do pracy i skierowanie do specjalistów

Podstawowe badania wykonuje lekarz medycyny pracy. Najpierw przeprowadza on szczegółowy wywiad lekarski, aby poznać i ewentualnie wykluczyć różne schorzenia. Przykładem wykonywanych badań są: osłuchanie klatki piersiowej albo pomiar ciśnienia tętniczego. Dodatkowo, może on również odesłać danego pacjenta do specjalistów, aby przeprowadzić takie badania jak: spirometria, badanie okulistyczne i/lub laryngologiczne, a nawet badanie psychiatryczne/psychologiczne. Kiedy lekarz medycyny pracy zdecyduje o zleceniu większej ilości badań to poinformuje pracownika, jak musi on przygotować się. Wszystko zależy jednakże od wykonywanego zawodu.

Jednym z podstawowych badań jest wykonanie badania krwi i moczu. Po otrzymaniu wyników z laboratorium, pracownik musi ponownie odwiedzić lekarza medycyny pracy. Finalnie wydaje on oświadczenie, w którym wskazuje, czy dana osoba może wykonywać określony zawód.

Kto płaci za badania do pracy?

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko skierowanie pracownika na badania do pracy, ale również pokrycie ich kosztów. Poza tym musi on właściwie ustosunkować się do otrzymanych wyników. Jeśli będzie taka konieczność według zaleceń lekarskich, pracodawca musi nawet zmienić  pracownikowi zakres zawodowych obowiązków.

Może zdarzyć się przypadek, kiedy początkowo pracownik zapłaci za przeprowadzona badania, jednakże po okazaniu rachunku czy też faktury, pracodawca zwraca mu poniesione koszty. Kiedy badania do pracy są wykonywane w placówce medycyny pracy znajdującej się w innym mieście to pracodawca jest też zobowiązany do zwrotu kosztów przeznaczonych na transport. Kara za niewywiązanie się z tego wynosi nawet od 1000zł do 30000 zł.

lekarz medycyny pracy
Healthcare and Medical concept, patient listening intently to a female doctor explaining patient symptoms or asking a question as they discuss paperwork together in a consultation. (Healthcare and Medical concept, patient listening intently to a femal

Medycyna pracy – podsumowanie

Reasumując, nie trzeba obawiać się wizyty u lekarza medycyny pracy. Istotne jest to, iż badania do pracy wykonuje się w jej godzinach, dzięki czemu nie trzeba poświęcać prywatnego czasu. Ich celem jest profilaktyka prozdrowotna, a w przypadku chorób, ich natychmiastowa diagnostyka, a następnie efektywne leczenie.